line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Протокол № 5 від 29 липня 2019 року засідання громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 5

засідання громадської ради

при Балаклійській районній державній адміністрації

 

Дата проведення                                                                29 липня 2019 року

Час проведення                                                                  15:00-15:30

Місце проведення                                                              районна державна

                                                                                                адміністрація, 3-й поверх,

                                                                                                мала зала

 

  Головуючий на засіданні: Захаров Олександр Михайлович -  голова громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

 

  Присутні члени громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації на засіданні: Анненкова М., Багацький І., Бондар О., Брачков С., Воробйов Я., Засадченко Н., Коваленко О., Кожевникова І., Конарева Л., Мирун О., Оніщенко І., Пономаренко Н., Шеломідо О.

 

  Відсутні члени громадської ради при районній державній адміністрації: немає.

           

  Запрошені: Бабіч Л., начальник відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації, Дащенко В., заступник начальника управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації, Кунденко С., начальник відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, Пономаренко В., радник голови районної ради з питань залучення інвестицій, міжнародного співробітництва та зв’язків з територіальними громадами, секретар робочої групи, Попов О., завідувач сектору містобудування та архітектури управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації, Супрун О., начальник відділу культури районної державної адміністрації, Чумаченко О., фізична особа – підприємець, Чуприн В., заступник голови районної ради, Швід С., начальник відділу освіти районної державної адміністрації.

 

Порядок денний:

 

  1. Про затвердження Положення про Робочу групу для супроводу суб-проектів «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» Європейського інвестиційного банку.

  Інформує: Захаров Олександр Михайлович - голова громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

  Співдоповідач: Дащенко Вікторія Вікторівна - заступник начальника управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації.

 

СЛУХАЛИ:

 

  Захарова О., який зазначив, що на засіданні громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації від 19 квітня 2019 року було створено Робочу групу для супроводу суб-проектів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, які будуть реалізовуватися в Балаклійському районі, у складі 10 осіб. Сьогодні необхідно затвердити Положення про Робочу групу для супроводу суб-проектів "Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" Європейського інвестиційного банку (далі - НКПВУ), на підставі якого Робоча група буде здійснювати свою діяльність. 

  Це Положення визначає мету та завдання діяльності, склад, організацію роботи, права та обов’язки членів Робочої групи для забезпечення ефективного процесу реалізації суб-проектів НКПВУ на території Балаклійського району, включаючи забезпечення виконання Планів соціального менеджменту. 

 

  Взяли участь в обговоренні:

  Дащенко В., яка зазначила, що реалізація суб-проектів Надзвичайної кредитної програми дасть змогу за рахунок коштів інвестора Європейського інвестиційного банку проводити капітальні ремонти, реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури Балаклійського району. Робоча група не може проводити свою діяльність без затвердженого Положення. Робоча група відповідно до Положення буде оцінювати екологічні і соціальні впливи та ризики суб-проектів на території району, планувати та координувати діяльність  з їх впровадження, організовувати комунікації, консультації та інші заходи із залучення громадськості та зацікавлених сторін.

 

ВИРІШИЛИ:

 

  1. Взяти інформацію голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації попереднього скликання Захарова О. до відома.

  2. Затвердити Положення про Робочу групу для супроводу суб-проектів "Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" Європейського інвестиційного банку.          

 

  Голосували: "за" - 14, "проти" - немає,  "утрималися" - немає. Прийнято одноголосно.

 

Голова громадської ради                                                                  О. ЗАХАРОВ

 

Секретар громадської ради                                                              О. САНЖАРОВСЬКА