Протокол № 8 від 02 листопада 2020 року засідання громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 8

засідання громадської ради

при Балаклійській районній державній адміністрації

 

  м. Балаклія                                                                           02 листопада 2020 року

Головуючий на засіданні – Бондар Оксана, заступник голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

 Присутні члени громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації на засіданні: Анненкова Марина, Багацький Іван, Бондар Оксана, Брачков Сергій , Засадченко Наталія, Коваленко Олександр, Конарева Людмила, Мирун Олександр, Оніщенко Ірина, Шеломідо Олександра.

Відсутні члени громадської ради при районній державній адміністрації: Захаров Олександр, Пономаренко Надія, Воробйов Яків, Кожевникова Ірина.

Порядок денний:

1. Вибори секретаря громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

Інформує: БОНДАР Оксана – заступник голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

2. Про внесення змін до Положення про громадську раду при районній державній адміністрації.

Інформує: БОНДАР Оксана – заступник голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

1. Слухали:

Бондар О., заступника голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації, яка зазначила, що у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в районній державній адміністрації виникла необхідність обрати секретаря громадської ради та запропонувала здійснювати функції секретаря громадської ради головному спеціалісту сектору з питань організаційної та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації Грачовій Олені Леонідівні, яка не входить до складу громадської ради.

Інших пропозицій щодо кандидатур на посаду секретаря громадської ради не надійшло.

Вирішили:

Підтримати пропозицію заступника голови громадської ради Бондар О. та звернутися до голови районної державної адміністрації з питання покладення здійснення функцій секретаря громадської ради на головного спеціаліста сектору з питань організаційної та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації Грачову О., яка не входить до складу громадської ради.

      Голосували: ”за” - 10 осіб, ”проти” - немає, ”утрималися” - немає. Прийнято одноголосно.

2. Слухали:

Бондар О., заступника голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації, яка зазначила що у зв’язку із внесенням змін до Типового положення про громадську раду, виникла необхідність привести Положення про громадську раду при Балаклійській районній державній адміністрації у відповідність до чинного законодавства.

Зауважень, пропозицій від членів громадської ради щодо запропонованих змін до Положення про громадську раду не надійшло.

Вирішили:

      1. Прийняти Положення громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації в новій редакції.

         2. Положення громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації в новій редакції передати на затвердження районній державній адміністрації.

Голосували: ”за” - 10 осіб, ”проти” - немає, ”утрималися” - немає. Прийнято одноголосно.

Голова громадської ради

при Балаклійській районній державній

адміністрації                                                                                      Оксана БОНДАР

 

Секретар громадської ради

при Балаклійській районній державній

адміністрації                                                                                     Олена ГРАЧОВА