line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Особистий прийом громадян

Нормативно-правова база

Порядок роботи із зверненнями громадян

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 23.03.2015 № 187

 

розпорядження голови

районної державної адміністрації

"Про внесення змін до розпорядження

голови Балаклійської районної

державної адміністрації

від 23 березня 2015 року №187

 

 

 

ПОРЯДОК

роботи із зверненнями громадян

Балаклійської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

Порядок розроблено згідно з Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою визначення основних вимоги до організації розгляду звернень громадян у Балаклійській районній державній адміністрації.

ІІ. Порядок опрацювання та розгляду звернень громадян

в Балаклійській районній державній адміністрації

1. Письмове звернення - це викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, що направлені поштою або передані громадянином особисто чи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені згідно з чинним законодавством.

Електронне звернення – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа та оформлена з дотриманням вимог відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

2. Письмові звернення можуть бути:

індивідуальні - звернення, що подані окремою особою;

колективні - звернення, подані групою осіб;

повторні :

викладені громадянином або групою осіб у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги виключно з тих питань, які вже були викладені в попередніх зверненнях і які розглянуті по суті, при цьому немає нових даних або фактів, що потребують додаткового вирішення;

якщо у зверненні оскаржуються рішення, прийняті при попередньому розгляді в районній державній адміністрації;

якщо у зверненні повідомляється про несвоєчасний розгляд питань, коли термін розгляду порушено і заявник не отримав відповіді;

не вирішені по суті чи не в повному обсязі питання, підняті в попередньому зверненні;

дублетні - це пропозиції, заяви, скарги одного й того ж громадянина (або однієї і тієї ж групи осіб) з одного і того ж питання, що направлені різним адресатам та які надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня або інших установ, організацій, засобів масової інформації за належністю до Балаклійської районної державної адміністрації для їх вирішення по суті, якщо останні вже отримали звернення відповідного змісту, при цьому дублетні звернення до групи повторних звернень не відносяться;

анонімні - письмові звернення не підписані автором (авторами), без зазначення місця проживання, а також такі, по яких неможливо встановити авторство.

3. Звернення громадян, що надійшли на адресу Балаклійської районної державної адміністрації поштою, отримує загальний відділ апарату районної державної адміністрації ( далі – Відділ) та в день отримання передає голові Балаклійської районної державної адміністрації для складання резолюції.

4. При розгляді звернень громадян, працівники Відділу зобов’язані уважно вивчити суть, характер і короткий зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення, перевіряють наявність конверта та додатків до листа, а також його відповідність вимогам, що зазначені у статті 5 Закону України «Про звернення громадян»; перевіряють, чи є воно повторним або дублетним; реєструють із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові заявника, місця проживання або роботи, телефону заявника, назву організації, індекс, дату супровідного листа, якщо звернення надійшло з інших органів, дати і реєстраційні індекси попередніх звернень, роблять позначку «повторно», якщо звернення є таким, та додають особову справу заявника з попереднім зверненням і листуванням по ньому.

5. Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернення у Відділі здійснюється у день надходження.

6. Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України або Голови Верховної Ради України, розглядаються особисто головою Балаклійської районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - заступником, на якого покладено виконання обов'язків голови Балаклійської районної державної адміністрації.

7. Звернення, оформлене без дотримання вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім'я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження, у разі наявності адреси заявника. Копія такого звернення залишається у провадженні Відділу.

8. Рішення про повернення звернення авторові приймає голова Балаклійської районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - заступником, на якого покладено виконання обов'язків голови Балаклійської районної державної адміністрації. Відповідь заявнику з роз’ясненням статті 5 Закону України «Про звернення громадян» готує спеціаліст Відділу. Відповідь надається заявнику за підписом першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації.

9. Анонімні звернення розгляду не підлягають.

10. Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень Балаклійської районної державної адміністрації, пересилаються для розгляду за належністю органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не більше 5 робочих днів із дня надходження до Балаклійської районної державної адміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Рішення про направлення звернення за належністю приймають голова Балаклійської районної державної адміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації за напрямами діяльності. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.

11. Опрацьовані реєстраційно - контрольні картки залишаються у Відділі, звернення передаються виконавцю працівником Відділу під підпис у контрольно - реєстраційній картці в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За результатами особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації Відділом складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

12. Контролю за вирішенням питань, що зазначені у зверненнях громадян, підлягають:

звернення громадян, про результати розгляду яких необхідно повідомити органи влади вищого рівня або організації;

звернення громадян, в резолюції по яких указано конкретні завдання та терміни.

13. Працівники Відділу:

заносять до реєстраційно-контрольної картки резолюції голови Балаклійської районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації та дату контролю;

готують для відправки оригінали звернень з додатками та необхідну кількість копій звернень, якщо виконавців декілька, та передають виконавцям для розгляду.

14. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику покладається на осіб, яким доручено розгляд звернень.

Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень здійснює Відділ.

Спеціалісти Відділу отримують від виконавця інформацію щодо розгляду питання (копію відповіді заявнику), проставляють відмітку в                     реєстраційно-контрольній картці виконавця з указанням дати надходження відповіді до Відділу та всі, матеріали по справі передають першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації для перевірки змісту відповіді, наданого доручення, повноти вирішення питання та доповіді відповідальному керівнику.

15. Термін розгляду звернень установлюється головою Балаклійської районної державної адміністрації, першим заступник голови, заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту надходження звернення до Балаклійської районної державної адміністрації приймає голова Балаклійської районної державної адміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації, якими установлений первинний контроль, на підставі обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене заявника.

16. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають голова Балаклійської районної державної адміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.

17. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку - інформація передається голові Балаклійської районної державної адміністрації, першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.

18. Після закінчення розгляду звернення знімається з контролю.

ІІІ. Вирішення звернень громадян і надання відповідей заявникам

 

1. Керівники управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів, які за дорученням голови Балаклійської районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації розглядають звернення громадян, зобов'язані уважно вивчити зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби вимагати у виконавців матеріали та направляти працівників цих органів на місця для перевірки фактів, викладених у зверненні, вживати інших заходів для об'єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з’ясовувати, усувати причини, умови, які спонукають громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Безпосередні виконавці при здійсненні перевірок за зверненнями громадян у разі необхідності спілкуються з їх авторами, з'ясовують усі порушені питання та обставини, детально вникають в їх суть, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.

2. 3а результатами розгляду звернення складається мотивований висновок, який має містити об'єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів, на підставі якого готується і надається інформація голові Балаклійської районної державної адміністрації, першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації (згідно з дорученням), разом з копією або проектом відповіді заявнику в установлений термін.

Не допускається надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам.

3. За результатами розгляду звернень надається письмова відповідь заявникам за підписом голови Балаклійської районної державної адміністрації, або першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації

Надається інформація за результатами розгляду звернення громадян голові Балаклійської районної державної адміністрації за підписом першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації до повноважень яких належить вирішення порушених питань. У разі звернення громадян до першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації інформація за результатами розгляду надається за підписом керівників управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації, яким доручено розгляд звернень і до повноважень яких належить вирішення порушених питань.

4. Відповіді готують виконавці, згідно з резолюціями голови Балаклійської районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації, та надають їх для підпису та погодження до загального відділу не пізніше ніж за 2 робочих дні до настання терміну виконання.

Якщо виконавців, згідно з резолюціями, декілька, збір інформації та узагальнення для надання відповіді громадянину здійснює виконавець, зазначений першим. При цьому інші виконавці надають йому проекти обґрунтованих відповідей не пізніше ніж за 4 робочі дні до настання терміну виконання.

5. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи, заявникам дані вичерпні відповіді. Не допускається визнання заяв чи скарг необгрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

6. Відповідь Героям Радянського Союзу, Героям України, Героям Соціалістичної Праці, інвалідам Великої Вітчизняної війни, жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», звернення яких надійшли до Балаклійської районної державної адміністрації, а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України або Голови Верховної Ради України та розглянуті головою Балаклійської районної державної адміністрації надаються, за його особистим підписом, а в разі його відсутності - заступником, на якого покладено виконання обов'язків голови Балаклійської районної державної адміністрації. Проект відповіді готує виконавець і візують перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації та надають їх до відділу не пізніше ніж за 2 робочих дні до настання терміну виконання.

7. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана.

8. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю.

9. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи, заявникам надані вичерпні відповіді. Не допускається визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень

10. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається протягом 5 років у Відділі за алфавітним принципом. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів вони підшиваються до цієї справи. Забороняється зберігання справ у виконавців. Відділ може надати справу заявника виконавцю за його запитом тільки під розпис для роботи з ним у приміщенні Відділу, в інших випадках - тільки окремі копії документів.

11. Спеціалісти відділу за першою вимогою заявника надають йому матеріали розгляду звернення для ознайомлення.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                           Н.В.Чернолясова

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Порядок проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації (далі – Порядок) визначає процедуру проведення особистого прийому громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі – посадові особи Балаклійської районної державної адміністрації).

2. Прийом громадян здійснюється щодня у загальному відділі апарату Балаклійської районної державної адміністрації (каб.49) працівниками відділу з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00 (у п'ятницю до 16.00) крім суботи, неділі та святкових днів (далі – Відділ).

3. Вхід громадян до Балаклійської районної державної адміністрації вільний. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документ, що підтверджує їх особу та повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

4. Інформація про порядок, графіки та місце проведення особистого прийому громадян посадовими особами в Балаклійській районній державній адміністрації розміщується на офіційному веб-сайті, у приміщенні Балаклійської районної державної адміністрації, міської ради, селищних і сільських рад.

5. Особистий прийом громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень районної державної адміністрації.

6. Особистий прийом громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється в приміщенні Балаклійської районної державної адміністрації за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 18.

Особистий прийом громадян керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється за місцезнаходженням відповідного структурного підрозділу, згідно із затвердженим графіком з питань, вирішення яких належить до повноважень Балаклійської районної державної адміністрації, а також відповідно до функціонального розподілу обов'язків між керівними працівниками Балаклійської районної державної адміністрації.

7. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.

 

ІІ. Особистий прийом громадян головою

Балаклійської районної державної адміністрації

1. Особистий прийом громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації проводиться за попереднім записом.

Попередній запис громадян на особистий прийом голови районної державної адміністрації здійснюється під час звернення громадянина до Відділу у письмовій формі не пізніше ніж за 2 дні до дня прийому.

Спеціалістом Відділу робиться запис в журналі обліку попереднього запису громадян на особистий прийом до голови Балаклійської районної державної адміністрації.

2. Під час попереднього запису на особистий прийом громадян до голови Балаклійської районної державної адміністрації проводиться співбесіда, за результатами якої з’ясовуються:

прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

номер телофона;

зміст порушеного питання (викладено по суті в письмовій формі);

до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин і яке було прийнято рішення;

посадова особа чи орган державної влади, до компетенції якого належить вирішення питання.

Також вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Надається допомога, щодо розгляду порушених питань посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації, установами та організаціями, до повноважень яких належить вирішення порушеного питання, у випадку, коли громадянин вперше звертається до Балаклійської районної державної адміністрації.

Якщо громадянин звертається до Балаклійської районної державної адміністрації повторно, з'ясовується, до кого із посадових осіб Балаклійської районної державної адміністрації він уже звертався і яке рішення було прийнято. Після цього перевіряються попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді осіб, які розглядали питання раніше. Якщо питання не вирішено по суті, дані заявника та суть його питання вноситься до списку громадян, які бажають звернутися на особистий прийом голови Балаклійської районної державної адміністрації.

Громадяни, вирішення питань яких на день прийому знаходиться на розгляді за дорученням посадових осіб Балаклійської районної державної адміністрації у структурних підрозділах Балаклійської районної державної адміністрації, головою Балаклійської районної державної адміністрації з цих же питань не приймаються.

3. Спеціаліст Відділу:

Складає список громадян, які бажають потрапити на особистий прийом голови Балаклійської районної державної адміністрації, та надає голові Балаклійської районної державної адміністрації за день до дати прийому.

Повідомляє громадянина про день прийому і час прийому головою Балаклійської районної державної адміністрації при попередньому записі на прийом, у разі (перенесення чи зміни часу) проведення особистого прийому головою Балаклійської районної державної адміністрації телефоном за день до проведення прийому.  

Визначає керівників і за погодженням голови Балаклійської районної державної адміністрації запрошує взяти участь в особистому прийомі посадових осіб Балаклійської районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад та керівників підприємств, організацій.

Забезпечує добірку матеріалів із питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі голови Балаклійської районної державної адміністрації.

4. Спеціалісти Відділу беруть участь в організації особистого прийому.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. У разі необхідності керівники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації, міський, селищні, сільські голови надають спеціалісту Відділу пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які порушуються громадянином у зверненні, не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати прийому.

6. За результатами особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації Відділом складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

ІІІ. Особистий прийом громадян першим заступником  голови, заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації

 

1. Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації (далі – посадові особи Балаклійської районної державної адміністрації) здійснюється згідно з графіками, затвердженими розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

2. Під час особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації Відділ з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, зміст порушеного питання та оформляє реєстраційно-контрольну картку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо громадянин звертається до Балаклійської районної державної адміністрації повторно з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації, Відділ готує матеріали за результатами розгляду попередніх звернень. Справа попередніх звернень заявників, матеріали їх розгляду, висновки та відповіді на них, інші матеріали і документи, що стосуються суті питання передаються посадовим особам Балаклійської районної державної адміністрації.

3. Керівники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації здійснюють особистий прийом громадян з питань, що відносяться до їх повноважень.           

4. Керівники структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації є відповідальними за організацію проведення ними особистих прийомів громадян та облік особистого прийому громадян, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

ІV. Виїзні особистий прийом громадян головою

Балаклійської районної державної адміністрації,

першим заступником та заступниками голови

Балаклійської районної державної адміністрації

1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації за місцем проживання громадян згідно з графіком, який складається Відділом за пропозиціями, наданими посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації і затверджується головою Балаклійської районної державної адміністрації на рік та оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації.

2. Після затвердження головою Балаклійської районної державної адміністрації, графік виїзних прийомів громадян направляється:

першому заступнику, заступникам голови Балаклійської районної державної адміністрації для виконання;

органам місцевого самоврядування для проведення підготовчої роботи з організації виїзного особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації;

Відділу для обліку проведення виїзних особистих прийомів.

3. Виїзні особисті прийоми громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється за попереднім записом.

4. Органи місцевого самоврядування Балаклійського району, де заплановано проведення виїзного особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації, доводять до відома населення інформацію про дату, місце і час проведення прийому, вживають заходів щодо створення відповідних умов та організації його проведення.

Посадові особи органів місцевого самоврядування забезпечують здійснення попереднього запису громадян на особистий прийом посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації.

Проводиться співбесіда, за результатами якої з’ясовуються:

прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

номер телофона;

зміст порушеного питання (викладено по суті в письмовій формі).

Передають відповідну інформацію до Відділу за один робочий день до дати проведення прийому посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації.

5. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації у разі попереднього запису громадян на прийом з 10:00 до 11:00.

V. Заключні положення

1. Посадові особи Балаклійської районної державної адміністрації під час особистого прийому громадян розглядають питання по суті, надають відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

 2. Відділ:

здійснює опрацювання реєстраційно-контрольних карток особистого (у т.ч. виїзному) прийому за змістом і характером питань, контролює дотримання термінів надання відповідей заявникам;

надає методичну допомогу першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарата Балаклійської районної державної адміністрації, виконкомам місцевих рад, спеціалістам управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації з питань належної організації виїзного прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації;

готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан цієї роботи в Балаклійській районній державній адміністрації;

забезпечує передачу звернень, що подані на особистому (у т.ч. виїзному) прийомі, безпосередньо тій установі, організації, відомству, у віданні яких знаходиться вирішення проблеми, згідно з резолюцією посадової особи Балаклійської районної державної адміністрації, яка проводила прийом громадян;

3. Відповіді на звернення, що надійшли на особистому (у т.ч. виїзному) прийомі, надаються заявникам посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації відповідно до доручення керівництва райдержадміністрації або особисто.

4. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому громадян неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянину надається письмова відповідь.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                     Н.В.Чернолясова

 

Електронне звернення

Відповідно до Закону України від 02 липня 2015 року № 577-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" з 28 жовтня 2015 року письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У зверненні має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- місце проживання громадянина;

- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

Як надіслати електронне звернення

 

Звернення надсилається органам виконавчої влади, до повноважень яких належить вирішення порушених у ньому питань.

 

У зверненні необхідно обов’язково зазначити повні реквізити заявника, чітко і зрозуміло викласти суть порушеного питання.

 

На прохання заявника відповідь на його звернення може надаватися електронною поштою.

 

Звернення не приймається до розгляду, якщо:

 

- порушене у зверненні питання не належить до компетенції органів виконавчої влади;

- не вказані прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, не зазначено дату, електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь;

- у тексті звернення не викладено суті порушеного питання.

 

Звертаємо увагу на те, що зміст звернення має бути стислим та інформативним, містити конкретні факти по суті питання.

 

Склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                05.02.2018 № 86

 

 

 

Склад

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

 

Масельський

Степан Іванович

 

- голова районної державної адміністрації, голова комісії

Чернолясова

Ніна Віталіївна

 

- керівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови комісії

Токар

Наталя Анатоліївна

 

- спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації, секретар комісії

      Бардадим

      Ірина Володимирівна

 

- головний спеціаліст відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації

      Верещака

      Олексій Іванович

 

- начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Дем'яненко

      Олена Борисівна

 

- консультант голови Балаклійської районної ради (за згодою)

Люта

Вікторія Юріївна

 

- старший інспектор сектору моніторингу Балаклійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, старший лейтенант поліції (за згодою)

Сєрова

Тетяна Петрівна

 

- начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Ситнік

Олександр Петрович

 

- начальник управління економічного розвитку, торгівлі, житлово – комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації

Скирта

Тетяна Миколаївна

 

- начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації

        Столбовий

       Іван Михайлович

 

- Балаклійський міський голова (за згодою)

 

Хом'як

Наталя Миколаївна

- заступник начальника Балаклійського відділу обслуговування громадян Зміївського об'єднаного управління Пенсійного Фонду України Харківської області (за згодою)

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                              Н.В. Чернолясова

Довідка про роботу зі зверненнями громадян

Довідка

про підсумки роботи із зверненнями громадян

за підсумками І півріччя 2017 року


   На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади  та органів місцевого самоврядування" Балаклійською районною державною адміністрацією спланована та проводиться робота щодо забезпечення реалізації та гарантування прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.
    До районної державної адміністрації за звітний період 2017 року надійшло 1283 звернення, що на 551 більше проти кількості звернень за відповідний період 2016 року – 732. Слід відмітити, що причиною такого збільшення кількості звернень стала надзвичайна ситуація яка відбулася на військовій частині А1352. Із них: 556 - подано особисто, 25 - надійшло поштою, через органи влади – 694, від інших органів, установ.... – 8.  Всього звернулось 1283 громадянина, порушено 1290 питань, 385 з яких вирішено позитивно, по 853 надано роз’яснення згідно чинного законодавства, у стадії розгляду та остаточного вирішення - 45.
   За характером основних питань, що порушували громадяни у зверненнях до районної державної адміністрації, значне місце займали питання комунального господарства – 648, соціального захисту – 380, з питань сім’ї, дітей, молоді... – 6, житлової політики – 18 транспорту – 12, решта - інші питання.         
   Від органів влади вищого рівня надійшло 694 звернення, що на 415 більше ніж за відповідний період 2016 року (279).    
   Щодо категорій дописувачів, то найчастіше звертались зі своїми проблемами найменш соціально захищені верстви населення: 334 - від ветеранів праці, пенсіонерів; 139 - від інвалідів, “дітей війни”, учасників війни; 13  - від багатодітних сімей; 1 - від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
   Із загальної  кількості  звернень 648 - значне місце займали питання комунального господарства щодо ремонту будинків, під’їздів, дахів після наслідків надзвичайної ситуації на в/ч А1352, забезпечення сталого водопостачання та водовідведення для мешканців міста, селищ і сіл, впорядкування доріг та інше.
   Значна частина звернень (380)  стосувались питань соціального захисту населення, за відповідний період 2016 року їх було 233. У більшості листів йшлося про надання матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби, виплати соціальної допомоги. Згідно з рішенням комісії (ради) по розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги та розгляду інших соціальних питань районної державної адміністрації, за рахунок коштів районного бюджету надано грошову допомогу 170 громадянам на суму 93 600 грн.
   З питань сім’ї, дітей, молоді...  надійшло 6 звернень. Службою у справах дітей на комісії розглядаються звернення громадян про призначення опікуном над дітьми, позбавленими батьківського піклування, про визначення часу спілкування одного з батьків з неповнолітньою дитиною (після розлучення батьків), про надання згоди на відчуження житлового будинку, в якому зареєстровані неповнолітні діти та інше. За результатами розгляду таких звернень приймаються відповідні розпорядження голови районної державної адміністрації.
   Однією з форм отримання від мешканців району оперативної інформації з питань, які їх хвилюють, є проведення виїзних прийомів громадян, сходів громадян та зустрічей з активом мешканців району. За звітний період 2017 року головою районної державної адміністрації проведено 19 особистих прийомів громадян (із них 11 виїзних), під час яких було прийнято 92 громадянина. Ними порушено 99 питань, з яких 34 вирішено позитивно, по решті надані роз'яснення. Заступниками голови районної державної адміністрації за звітний період проведено 31 особистий прийом (із них 18 виїзних) під час яких було прийнято 33 громадянина, ними порушено 33 питання, із них 16 вирішено позитивно, решта – надані роз’яснення.
   У засобах масової інформації регулярно висвітлюється робота районної державної адміністрації із зверненнями громадян та ведеться консультативно-роз’яснювальна допомога з вирішення нагальних питань заявників.
Продовжує функціонувати “телефон довіри” у громадській приймальні районної державної адміністрації щопонеділка з 16 до 18 години, за звітний період 2017 року звернулося  9 громадян. Питання беруться на контроль та виконання з наданням відповіді заявникам.        
   Згідно графіку проведено 6 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Розглянуто 9 питань. Засідання комісії відбувались за участю заявників, представників органів місцевого самоврядування, громадськості.
  Щопонеділка на апаратній нараді начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації доповідає про кількість звернень та стан роботи із зверненнями громадян у районній державній адміністрації.
  Питання щодо роботи із зверненнями громадян у 2017 році  розглядалося на засіданні колегії районної державної адміністрації 22 лютого 2017 року «Про підсумки роботи із службовими, контрольними документами та зверненнями громадян у 2016 році». За результатом розгляду питання на засіданні колегії приймається відповідне рішення, яке доводиться до виконання структурним підрозділам районної державної адміністрації..
   На виконання частини 2 пункту 5 Указу інформація про роботу районної державної адміністрації із зверненнями громадян, результати вирішення порушених у них питань щокварталу оприлюднюються на веб-сайті районної державної адміністрації. Крім того розміщується інформація щодо порядку організації та проведення особистих, виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації, графіки цих прийомів.
  Безоплатна первинна правова допомога мешканцям Балаклійського району надається в приміщенні райдержадміністрації згідно графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної допомоги, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22.01.2013 № 16.
   За І півріччя 2017 року безоплатну первинну правову допомогу отримали 29 громадян.
  Виконавська дисципліна та організація роботи зі зверненнями громадян перебуває під постійним контролем голови районної державної адміністрації, вживаються заходи щодо вдосконалення цієї роботи.


Керівник апарату

районної державної адміністрації                       Н.В. Чернолясова

Телефон довіри

Працює телефон довіри (05749) 5-30-30