Положення про сектор цивільного захисту

Затверджено

розпорядження

першого заступника голови

районної державної адміністрації

10.01.2020 року № 14

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту,

оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Балаклійської районної державної адміністрації

 


   1. Сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (далі – сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, є самостійним структурним підрозділом і входить до складу районної державної адміністрації. Сектор є органом управління ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Балаклійського району Харківської області (далі – районна ланка цивільного захисту). Сектор не є юридичною особою.

   2. Сектор є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації.

   3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директорів Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

   4. Сектор виконує такі основні завдання:

   1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

   2) бере участь у підготовці пропозицій до проектів районних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

   3) бере участь у підготовці пропозицій щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

   4) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

   5) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

   6) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

  7) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

   8) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

   9) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та місцевих рад;

  10) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

  11) здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері цивільного захисту та надає методичну допомогу з цих питань;

  12) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  13) розробляє і здійснює заходи щодо підтримання готовності органів управління та сил районної ланки цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

  14) здійснює разом з іншими органами управління районної ланки цивільного захисту інформаційне забезпечення та впровадження сучасних інформаційних технологій;

  15) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

  16) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенно-екологічної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови районної державної адміністрації, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації;

  17) координує діяльність сил районної ланки цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

  18) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

  19) приймає участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

  20) приймає участь у організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

  21) приймає участь у організації та проведенні підготовки органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

  22) приймає участь у здійсненні планування, організації та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організації роботи районної комісії з питань евакуації;

  23) приймає участь у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

  24) впроваджує в практику досягнення науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації; організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

  25) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

  26) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил районної ланки цивільного захисту в територіальній обороні та з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

  27) готує та вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

  28) здійснює координацію діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

  29) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

  30) організовує та забезпечує в межах своїх повноважень роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

  31) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

  32) разом з Балаклійським районним відділом Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

  33) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

  34) бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

  35) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;

  36) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки цивільного захисту у вищі ступені готовності;

  37) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил служб цивільного захисту, формувань цивільного захисту;

  38) забезпечує навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

  39) забезпечує аналітичне, консультативне, інформаційне забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації повноважень, передбачених Законом України “Про місцеві державні адміністрації” в галузях забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи;

  40) взаємодіє з правоохоронними органами району, районним військовим комісаріатом, військовими формуваннями, розташованими на території району;

  41) вивчає та аналізує здійснення правоохоронними органами заходів щодо реалізації державних, обласних та районних програм профілактики і боротьби зі злочинністю та корупцією, стан додержання правоохоронними органами вимог законодавства України з питань охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, а також виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації законодавчих актів, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації з питань оборонної роботи;

  42) підтримує постійні зв’язки з правоохоронними органами та військовими формуваннями;

  43) інформує голову районної державної адміністрації про заходи, що здійснюють правоохоронні органи по забезпеченню правопорядку в районі;

  44) контролює розробку і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення району в особливий період;

  45) бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і воєнний час;

  46) бере участь у розробці концепції заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території району та використання людських, матеріальних, природних, фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період;

  47) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

  48) проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності підприємств, установ і організацій району в межах та порядку, встановлених законодавством, з питань оборонної роботи;

  49) сприяє реалізації права на соціальний та правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, членів їх сімей, військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби або потрапили у полон в ході дій (війни) чи під час участі у миротворчих операціях;

  50) бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи;

  51) готує матеріали до виступів і доповідей голови районної державної адміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи на нарадах, колегіях, зустрічах тощо;

  52) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, віднесених до їх компетенції;

  53) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

  1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, а також участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, сили районної ланки цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;

  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

  5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань цивільного захисту;

  6) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

  7) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

  8) брати участь у засіданнях колегій, нарадах та інших заходах, що проводяться правоохоронними органами, військовими формуваннями;

  9) отримувати відповідну статистичну інформацію та інші дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, від місцевого органу статистики, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а від прокуратури – інформацію про стан законності та заходи щодо її зміцнення;

  10) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян, за погодженням з їх керівниками, для вивчення та опрацювання питань оборонної роботи і правоохоронної діяльності;

  11) виходити з пропозиціями до заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації про скликання в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції;

  12) надавати голові районної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо оборонної роботи, а також про накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної роботи;

  13) отримувати від працівників районної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

  6. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  7. Працівники сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і території районної державної адміністрації, документів і матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

  8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу у встановленому порядку. Спеціаліст сектору призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

  9. Завідувач сектору:

  1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі, визначає ступінь відповідальності працівників сектору;

  2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

  3) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

  4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

  5) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  6) організовує діяльність сектору, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

  7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

  8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

  9) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

  10) може брати участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту;

  11) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

  12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

  14) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

  удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

  включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

  утворення та складу відповідних (спеціальних) комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

  розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

  віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

  оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

  прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

  15) проводить особистий прийом громадян з питань цивільного захисту, оборонної та правоохоронної роботи;

  16) інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних. ситуацій;

  17) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  18) забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

  19) готує запити щодо отримання від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідних матеріалів і звітів про виконання рішень голови районної державної адміністрації з питань оборонної та правоохоронної роботи;

  20) забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію сектору з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування;

  21) бере участь в організації доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної та правоохоронної роботи до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності у секторі;

  22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис, штатний розпис сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

  11. Матеріально-технічне забезпечення сектору (службовими і складськими приміщеннями, службовим транспортом, засобами зв’язку, комп’ютерною, оргтехнікою та інше) здійснює районна державна адміністрація.

 

Завідувач сектору з питань цивільного захисту,

оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними

органами районної державної адміністрації       Євгеній ШПАК

 

Погоджено:

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                      Вячеслав ТИЩЕНКО

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                      Ніна ЧЕРНОЛЯСОВА

 

 

Начальник юридичного відділу апарату

районної державної адміністрації                       Тетяна СКИРТА