line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання корупції"


Закон України від 07.04.2011 № 3207-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення"


Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві "


Указ Президента України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"


Указ Президента України від 05.10.2011 року N 964/2011 "Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"


ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента"


Постанова Кабінету Міністрів України № 1195 від 16.11.2011 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"


НАКАЗ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця "


НАКАЗ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ "Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби"


ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"

План роботи з питань запобігання та протидії корупції
триває завантаження...

Декларування доходів керівництвом РДА
Голова РДА
триває завантаження...
 
І заступник
триває завантаження...
 
Заступник
триває завантаження...
 
 

Ukrainian English French German Italian Russian

про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції за І квартал 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції

в Балаклійській райдержадміністрації

за І квартал 2014 року

На Ваш лист, щодо організації роботи з питань запобігання і протидії корупції, повідомляємо, що протягом I кварталу 2014 року Балаклійською райдержадміністрацією проводився хід заходів на виконання Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2013 № 362 "Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення".

13 грудня 2013 року був розроблений та затверджений головою Балаклійської районної державної адміністрації "План роботи Балаклійської районної державної адміністрації з питань виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2014 рік" із зазначенням конкретних заходів та дат виконання заходів щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня; проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; превентивних антикорупційних заходів; взаємодії з громадкістю з реалізації державної антикорупційної політики.

Відповідно до Плану роботи направлена інформація до Міністерства юстиції України інформація про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави за 2013 рік.

11 лютого 2014 року проведено семінар-нараду з державними службовцями районної державної адміністрації та керівниками органів місцевого самоврядування, на якому з інформацією щодо декларування доходів за 2013 рік виступила юристконсульт редакції видання ”Державний службовець” Міхно Т.А. На семінар-нараді приймало участь близько 100 осіб.

13.03.20014 року уповноваженою особою, головним спеціалістом відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації Ступка В.В., проведено нараду-навчання з державними службовцями апарату та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації на тему "Конфлікт інтересів" та "Заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функції держави або місцевого самоврядування, та іншими особами", на якій було присутньо 65 осіб.

За звітній період державними службовцями райдержадміністрації не було допущено жодного порушення вимог антикорупційного законодавства.

У відповідності вимог розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2013 № 362 "Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення" за перший квартал 2014 року фактів конфлікту інтересів осіб уповноважених на виконання функцій держави не виявлено та не допущено.

З метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов’язаних із службовою діяльністю працівників райдержадміністрації, здійснювався комплекс заходів, які розпочинаються з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби.

Державні службовці та посадові особи структурних підрозділів райдержадміністрації ознайомлені з Пам'яткою державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів.

В наявності перелік посад державних службовців структурних підрозділів районної державної адміністрації, де існує високий ризик прояву корупції, з яким держслужбовці районної державної адміністрації ознайомлені під підпис.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації від 10 січня 2014 року № 20 "Про затвердження Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної,

режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації" визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

Щопонеділка головою райдержадміністрації на щотижневих апаратних нарадах постійно акцентується увага начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів про відповідальність працівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, а також на безумовне виконання Законів України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та інших нормативних актів.

Райдержадміністрацією вживаються заходи щодо підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення всебічного розгляду порушених у них питань, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав і інтересів громадян. Щомісяця проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Введено в практику роботи проведення керівництвом райдержадміністрації виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання (один раз на квартал проводиться виїзна комісія з питань розгляду звернень громадян). Прийом громадян (в тому числі виїзні) здійснюється за попереднім записом, що сприяє детальному вивченню суті порушених у зверненнях питань. Громадяни мають можливість оперативно отримати повну відповідь або роз’яснення щодо вирішення порушених проблем безпосередньо під час прийому. Особисті прийоми громадян здійснюють також керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, згідно розпорядження голови райдержадміністрації. Для оперативного реагування на звернення населення району, в райдержадміністрації організовано роботу ”Телефону довіри”, який працює щопонеділка за участі спеціалістів, відповідальних за роботу із зверненнями громадян (тел.5-30-30).

З метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості в діяльності районної державної адміністрації проводиться відповідна робота щодо виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Відповідно до вимог вищезазначеного Закону України на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації введена рубрика ”Антикорупційна діяльність”. Відділом масових комунікацій апарату райдержадміністрації постійно проводиться відповідна робота щодо якісного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації інформаційними матеріалами, а також оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.

З метою реалізації вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації“ проводиться інформування населення про їх право на доступ до публічної інформації через районні засоби масової інформації (КП БРР “Вісті Балаклійщини“ та КП БРР “Телерадіокомпанія “Оріана“). У приміщенні районної державної адміністрації розміщений інформаційний стенд “Доступ до публічної інформації“, інформація на якому регулярно оновлюється.

В районній державній адміністрації заведено журнал обліку осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. За 1 квартал поточного року державні службовці райдержадміністрації до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягалися.

На протязі 1 кварталу 2014 року до райдержадміністрації не надходило звернень та скарг громадян щодо корупційних правопорушень посадових осіб райдержадміністрації.

Забезпечений контроль за своєчасністю надання державними службовцями та посадовими особами структурних підрозділів районної державної адміністрації декларацій про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                             Н.В.Чернолясова