line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання корупції"


Закон України від 07.04.2011 № 3207-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення"


Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві "


Указ Президента України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"


Указ Президента України від 05.10.2011 року N 964/2011 "Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"


ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента"


Постанова Кабінету Міністрів України № 1195 від 16.11.2011 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"


НАКАЗ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця "


НАКАЗ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ "Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби"


ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"

План роботи з питань запобігання та протидії корупції
триває завантаження...

Декларування доходів керівництвом РДА
Голова РДА
триває завантаження...
 
І заступник
триває завантаження...
 
Заступник
триває завантаження...
 
 

Ukrainian English French German Italian Russian

Про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції в Балаклійській райдержадміністрації за 2015 рік

ІНФОРМАЦІЯ
про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції
в Балаклійській райдержадміністрації за 2015 рік

 

На виконання  плану заходів з реалізації в Харківській обласній державній адміністрації та районних державних адміністраціях  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки   Балаклійською районною державною адміністрацією протягом 2015 року проводилась відповідна робота, а саме:
- 08 грудня 2014 року був затверджений головою Балаклійської районної державної адміністрації "План роботи Балаклійської районної державної адміністрації з питань виконання заходів щодо  запобігання  та протидії корупції на 2015 рік" із зазначенням конкретних заходів та дат виконання заходів щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня; проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; превентивних антикорупційних заходів; взаємодії з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики.
- на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року   № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"  розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації від 10 січня 2014 року № 20 "Про затвердження Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації" визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;
- з метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов’язаних із службовою діяльністю працівників райдержадміністрації, здійснювався комплекс заходів, які розпочинались з проведенням прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення із положеннями  нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;
- в кожній особовій справі  знаходяться підписані попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням;
- на належному рівні забезпечувалось виконання Заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;
- щомісяця протягом року уповноваженою особою, головним спеціалістом відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації проводились наради-навчання з державними службовцями апарату та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації на теми: "Конфлікт інтересів", "Заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функції держави або місцевого самоврядування, та іншими особами", "Шляхи врегулювання конфлікту інтересів на державній службі та відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів"; "Законодавчі основи запобігання і протидії корупції"; "Визначення основних термінів: корупція, корупційне правопорушення, неправомірна вигода", "Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення ","Превентивні антикорупційні механізми. Обмеження щодо використання службового становища. ",   " Обмеження щодо суміщення та сумісництва ", " Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)", " Обмеження щодо роботи близьких осіб. Заходи попередження безпосереднього підпорядкування", " Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функції держави, місцевого самоврядування ";
- 11 лютого 2014 року проведено семінар-нараду з державними службовцями районної державної адміністрації та керівниками органів місцевого самоврядування, на якому з інформацією щодо декларування доходів за 2013 рік виступила юрисконсульт редакції видання ”Державний службовець” Міхно Т.А.;  
- 25 червня 2014 року проведено семінар-нараду з державними службовцями районної державної адміністрації та керівниками органів місцевого самоврядування, на якому з інформацією щодо внесених змін до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та інших законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики виступила юристконсульт редакції видання ”Державний службовець” Міхно Т.А.;
- 1 липня 2014 року проведено виїзне засідання колегії райдержадміністрації, на якому розглядалося питання "Про результати реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії корупції в Балаклійській районній державній адміністрації". За результатами розгляду вищевказаного питання прийнято відповідне рішення;
- розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 березня 2013 року   № 95 затверджено оновлений Перелік посад державних службовців апарату райдержадміністрації, керівників та спеціалістів управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, який під розпис доведений до відома відповідних категорій держслужбовці;
- на виконання листа заступника голови-керівника апарату Харківської обласної державної адміністрації № 01-78/4302 від 25 червня 2014 року до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  був направлений  головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації        Ступка В.В., який 03 та 04 липня приймав участь в тематичному семінарі на тему ”Запобігання та протидія корупції в органах влади” з отриманням відповідного сертифікату;
- 31 жовтня 2014 року завідувач сектору кадрової роботи  апарату райдержадміністрації Кімаковіч О.Й. брав участь у  семінарі на тему "Забезпечення реалізації Закону України " Про очищення влади";
- згідно вимог Закону України ”Про  запобігання  корупції” державними службовцями та посадовими особами райдержадміністрації були подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. На офіційному веб-сайті  оприлюднені декларації керівників та заступників районної державної адміністрації;
- на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 18 вересня 2013 року № 362 "Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення" розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2013 року № 301 затверджені  Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 “Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції”, Балаклійською районною державною адміністрацією  05 січня 2015 року за № 01-49/6 до Міністерства юстиції України надано відповідну інформація про результати проведення у 2014 році заходів щодо запобігання та протидії корупції, зокрема, про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.  
На протязі 2015 року  до райдержадміністрації не надходило звернень та скарг громадян щодо корупційних правопорушень державних службовців райдержадміністрації.