Про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції в Балаклійській райдержадміністрації за 2015 рік

ІНФОРМАЦІЯ
про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції
в Балаклійській райдержадміністрації за 2015 рік

 

На виконання  плану заходів з реалізації в Харківській обласній державній адміністрації та районних державних адміністраціях  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки   Балаклійською районною державною адміністрацією протягом 2015 року проводилась відповідна робота, а саме:
- 08 грудня 2014 року був затверджений головою Балаклійської районної державної адміністрації "План роботи Балаклійської районної державної адміністрації з питань виконання заходів щодо  запобігання  та протидії корупції на 2015 рік" із зазначенням конкретних заходів та дат виконання заходів щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня; проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; превентивних антикорупційних заходів; взаємодії з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики.
- на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року   № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"  розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації від 10 січня 2014 року № 20 "Про затвердження Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації" визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;
- з метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов’язаних із службовою діяльністю працівників райдержадміністрації, здійснювався комплекс заходів, які розпочинались з проведенням прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення із положеннями  нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;
- в кожній особовій справі  знаходяться підписані попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням;
- на належному рівні забезпечувалось виконання Заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;
- щомісяця протягом року уповноваженою особою, головним спеціалістом відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації проводились наради-навчання з державними службовцями апарату та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації на теми: "Конфлікт інтересів", "Заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функції держави або місцевого самоврядування, та іншими особами", "Шляхи врегулювання конфлікту інтересів на державній службі та відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів"; "Законодавчі основи запобігання і протидії корупції"; "Визначення основних термінів: корупція, корупційне правопорушення, неправомірна вигода", "Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення ","Превентивні антикорупційні механізми. Обмеження щодо використання службового становища. ",   " Обмеження щодо суміщення та сумісництва ", " Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)", " Обмеження щодо роботи близьких осіб. Заходи попередження безпосереднього підпорядкування", " Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функції держави, місцевого самоврядування ";
- 11 лютого 2014 року проведено семінар-нараду з державними службовцями районної державної адміністрації та керівниками органів місцевого самоврядування, на якому з інформацією щодо декларування доходів за 2013 рік виступила юрисконсульт редакції видання ”Державний службовець” Міхно Т.А.;  
- 25 червня 2014 року проведено семінар-нараду з державними службовцями районної державної адміністрації та керівниками органів місцевого самоврядування, на якому з інформацією щодо внесених змін до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та інших законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики виступила юристконсульт редакції видання ”Державний службовець” Міхно Т.А.;
- 1 липня 2014 року проведено виїзне засідання колегії райдержадміністрації, на якому розглядалося питання "Про результати реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії корупції в Балаклійській районній державній адміністрації". За результатами розгляду вищевказаного питання прийнято відповідне рішення;
- розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 березня 2013 року   № 95 затверджено оновлений Перелік посад державних службовців апарату райдержадміністрації, керівників та спеціалістів управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, який під розпис доведений до відома відповідних категорій держслужбовці;
- на виконання листа заступника голови-керівника апарату Харківської обласної державної адміністрації № 01-78/4302 від 25 червня 2014 року до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  був направлений  головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації        Ступка В.В., який 03 та 04 липня приймав участь в тематичному семінарі на тему ”Запобігання та протидія корупції в органах влади” з отриманням відповідного сертифікату;
- 31 жовтня 2014 року завідувач сектору кадрової роботи  апарату райдержадміністрації Кімаковіч О.Й. брав участь у  семінарі на тему "Забезпечення реалізації Закону України " Про очищення влади";
- згідно вимог Закону України ”Про  запобігання  корупції” державними службовцями та посадовими особами райдержадміністрації були подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. На офіційному веб-сайті  оприлюднені декларації керівників та заступників районної державної адміністрації;
- на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 18 вересня 2013 року № 362 "Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення" розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2013 року № 301 затверджені  Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 “Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції”, Балаклійською районною державною адміністрацією  05 січня 2015 року за № 01-49/6 до Міністерства юстиції України надано відповідну інформація про результати проведення у 2014 році заходів щодо запобігання та протидії корупції, зокрема, про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.  
На протязі 2015 року  до райдержадміністрації не надходило звернень та скарг громадян щодо корупційних правопорушень державних службовців райдержадміністрації.