line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання корупції"


Закон України від 07.04.2011 № 3207-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення"


Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві "


Указ Президента України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"


Указ Президента України від 05.10.2011 року N 964/2011 "Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"


ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента"


Постанова Кабінету Міністрів України № 1195 від 16.11.2011 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"


НАКАЗ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця "


НАКАЗ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ "Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби"


ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"

План роботи з питань запобігання та протидії корупції
триває завантаження...

Декларування доходів керівництвом РДА
Голова РДА
триває завантаження...
 
І заступник
триває завантаження...
 
Заступник
триває завантаження...
 
 

Ukrainian English French German Italian Russian

Про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції на 01.03.2012

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції

в Балаклійський райдержадміністрації

(на 1 березня 2012 року)

За січень-лютий 2012 року державними службовцями Балаклійської райдержадміністрації не було допущено жодного порушення вимог антикорупційного законодавства.

На належному рівні забезпечується виконання Заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, затверджених головою райдержадміністрації та Комплексного плану роботи з кадрами на 2012 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.12.2011 року № 226-к в якому передбачені заходи спрямовані на запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а саме: розгляд даного питання на засіданнях колегії райдержадміністрації, засіданнях ради по роботі з кадрами, семінарах - навчаннях з державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування та ін.

На виконання вимог фінансового контролю (стаття 12 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”) у райдержадміністрації розпочато підготовчу роботу щодо подання державними службовцями райдержадміністрації декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів сім’ї за 2011 рік. Дане питання заплановано для розгляду на семінар – нараді з керівниками органів місцевого самоврядування, начальниками відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації 02.03.2011 року.

З метою виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи райдержадміністрації, запобігання проявам корупції серед державних службовців систематично вживаються відповідні заходи. У районних засобах масової інформації районній газеті ”Вісті Балаклійщини”, місцевому радіомовленні та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації надається інформація з актуальних питань економічного і соціального розвитку Балаклійського району, роботи райдержадміністрації, тощо.

З метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформації про діяльність райдержадміністрації та з метою вивчення громадської думки різних верств населення на актуальні питання суспільного життя району в районній газеті ”Вісті Балаклійщини” публікуються матеріали в рубриках ”Актуальне інтерв’ю”, ”Влада в дії”.

Для населення району в райдержадміністрації організовано роботу ”Телефону довіри”, який працює щопонеділка за участі спеціалістів, відповідальних за роботу із зверненнями громадян.

Забезпечується безумовне виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 ”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, із порушенням установлених законодавством термінів, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. При райдержадміністрації діє комісія з питань розгляду звернень громадян.

Згідно затвердженого графіка проводяться виїзні прийоми громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації, про що повідомляється у засобах масової інформації.

Протягом січня - лютого 2012 року до райдержадміністрації не надходило звернень чи скарг громадян щодо дій посадових осіб райдержадміністрації.

З метою покращення поінформованості громадян про антикорупційні заходи, які проводяться владою, відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації” кожного місяця на сайт райдержадміністрації надається інформація щодо діяльності райдержадміністрації з питань запобігання та протидії корупції.

Відповідно до закріплення за виконкомами місцевих ради (в частині делегованих повноважень) головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації систематично проводяться зустрічі з активом рад.

Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 14.02.2012 № 13-к "Про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави".

Балаклійською районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо запобігання проявам корупції, як серед державних службовців так і посадових осіб органів місцевого самоврядування.