Про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції на 01.09.2012

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції

в Балаклійський райдержадміністрації

(на 1 вересня 2012 року)

На виконання листа заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації В.В.Хоми від 26.07.2010 року № 01-44/4900 в Балаклійській райдержадміністрації проводиться системна робота щодо забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів антикорупційного характеру. За звітній період державними службовцями райдержадміністрації не було допущено жодного порушення вимог антикорупційного законодавства.

На належному рівні забезпечується виконання Заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, затверджених головою райдержадміністрації та Комплексного плану роботи з кадрами на 2012 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.12.2011 року № 226-к, в якому передбачені заходи спрямовані на запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а саме: розгляд даного питання на засіданнях колегії райдержадміністрації, засіданнях ради по роботі з кадрами, семінарах - навчаннях з державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування та ін.

                З метою виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи райдержадміністрації, запобігання проявам корупції серед державних службовців систематично вживаються відповідні заходи, а саме щопонеділка головою райдержадміністрації на щотижневих апаратних нарадах постійно акцентується увага начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів про відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, а також на безумовне виконання законів України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та інших нормативних актів.

26 липня 2012 року проведено засідання колегії райдержадміністрації на якому розглядалося питання ”Про стан боротьби із злочинністю в районі за І півріччя 2012 року та заходи щодо покращення цієї роботи в населених пунктах району”.

На належному рівні забезпечується виконання розроблених заходів щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, які затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 16 липня 2010 року № 382 (зі змінами).

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 8 серпня 2012 року № 156-к "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 6 жовтня 2009 №197-к "Про заходи щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією в Балаклійській райдержадміністрації", затверджений оновлений перелік посад державних службовців апарату райдержадміністрації, керівників та спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

Райдержадміністрацією вживаються заходи щодо підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення всебічного розгляду порушених у них питань, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян. Введено в практику роботи проведення керівництвом райдержадміністрації виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання. Прийоми громадян (в тому числі виїзні) здійснюються відповідно до затверджених графіків за попереднім записом, що сприяє детальному вивченню суті порушених у зверненнях питань. Громадяни мають можливість оперативно отримати повну відповідь або роз’яснення щодо вирішення порушених проблем безпосередньо під час прийому. Оголошення про заплановані прийоми громадян, результати їх проведення та розгляду звернень доводяться до відома громадян через засоби масової інформації. Особисті прийоми громадян здійснюють також керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Крім того, з березня місяця за участі голови райдержадміністрації, голови районної ради, керівників відповідних служб та організацій району на території місцевих рад проводяться сходи громадян та зустрічі голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації з трудовими колективами району.

Для оперативного реагування на звернення населення району, в райдержадміністрації організовано роботу ”Телефону довіри”, який працює щопонеділка за участі спеціалістів, відповідальних за роботу із зверненнями громадян.

В приміщенні райдержадміністрації на дошці оголошень розміщена інформація ”Про випадки корупційних проявів інформуйте прокуратуру Балаклійського району на "гарячу лінію" тел. 2-35-15”.

З метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов’язаних із службовою діяльністю працівників райдержадміністрації, здійснюється комплекс заходів, які розпочинаються з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби.

Відповідно до вимог чинного законодавства проведено конкурси (іспити) на заміщення вакантних посад державних службовців, оголошення про проведення конкурсів в обов’язковому порядку друкуються в районній газеті „Вісті Балаклійщини” та висвітлюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

У відповідності з вимогами Указу Президента України від 25.01.2012 року № 33 (зі змінами) „Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” документи переможців конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців направляються у відповідні інстанції для проведення спеціальної перевірки.

У відповідності з „Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 на всіх працюючих заведені особові справи, в усіх особових картках (форма П-2ДС) особисто працюючими в графі додаткові відомості внесені записи у відповідності до статей 12,16 Закону України „Про державну службу”.

В кожній особовій справі знаходяться підписані попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

У районних засобах масової інформації районній газеті "Вісті Балаклійщини”, місцевому радіомовленні та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації надається інформація з актуальних питань економічного і соціального розвитку Балаклійського району, роботи райдержадміністрації, тощо.

На протязі серпня місяця 2012 року до райдержадміністрації не надходило звернень чи скарг громадян щодо дій посадових осіб райдержадміністрації.

Балаклійського районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо запобігання проявам корупції, як серед державних службовців так і посадових осіб органів місцевого самоврядування.