line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання корупції"


Закон України від 07.04.2011 № 3207-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення"


Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві "


Указ Президента України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"


Указ Президента України від 05.10.2011 року N 964/2011 "Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"


ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента"


Постанова Кабінету Міністрів України № 1195 від 16.11.2011 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"


НАКАЗ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця "


НАКАЗ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ "Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби"


ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"

План роботи з питань запобігання та протидії корупції
триває завантаження...

Декларування доходів керівництвом РДА
Голова РДА
триває завантаження...
 
І заступник
триває завантаження...
 
Заступник
триває завантаження...
 
 

Ukrainian English French German Italian Russian

Про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції на 01.01.2013

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції

в Балаклійський райдержадміністрації

(на 1 січня 2013 року)

В Балаклійській райдержадміністрації проводиться системна робота щодо забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів антикорупційного характеру. За звітній період державними службовцями райдержадміністрації не було допущено жодного порушення вимог антикорупційного законодавства.

На належному рівні забезпечується виконання Заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, затверджених головою райдержадміністрації та Комплексного плану роботи з кадрами на 2012 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.12.2011 року   № 226-к, в якому передбачені заходи спрямовані на запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а саме: розгляд даного питання на засіданнях колегії райдержадміністрації, засіданнях ради по роботі з кадрами, семінарах - навчаннях з державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування та ін.

З метою виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи райдержадміністрації, запобігання проявам корупції серед державних службовців систематично вживаються відповідні заходи, а саме щопонеділка головою райдержадміністрації на щотижневих апаратних нарадах постійно акцентується увага начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів про відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, а також на безумовне виконання законів України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та інших нормативних актів.

26 липня 2012 року проведено засідання колегії райдержадміністрації на якому розглядалося питання ”Про стан боротьби із злочинністю в районі за І півріччя 2012 року та заходи щодо покращення цієї роботи в населених пунктах району”.

На належному рівні забезпечується виконання розроблених заходів щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, які затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 16 липня 2010 року № 382 (зі змінами).

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 8 серпня 2012 року   № 156-к "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 6 жовтня 2009 №197-к "Про заходи щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією в Балаклійській райдержадміністрації", затверджений оновлений перелік посад державних службовців апарату райдержадміністрації, керівників та спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, який під розпис доведений до відома відповідних категорій держслужбовців.

26 вересня 2012 року було проведено тематичний семінар – навчання з державними службовцями райдержадміністрації, посадовими особами органів місцевого самоврядування, головами і членами тендерних комітетів з вивчення вимог Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” за участі представників Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, в якому прийняло участь 117 чоловік.

Райдержадміністрацією вживаються заходи щодо підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення всебічного розгляду порушених у них питань, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян. Введено в практику роботи проведення керівництвом райдержадміністрації виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання. Прийоми громадян (в тому числі виїзні) здійснюються відповідно до затверджених графіків за попереднім записом, що сприяє детальному вивченню суті порушених у зверненнях питань. Громадяни мають можливість оперативно отримати повну відповідь або роз’яснення щодо вирішення порушених проблем безпосередньо під час прийому. Оголошення про заплановані прийоми громадян, результати їх проведення та розгляду звернень доводяться до відома громадян через засоби масової інформації. Особисті прийоми громадян здійснюють також керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Крім того, з березня місяця за участі голови райдержадміністрації, голови районної ради, керівників відповідних служб та організацій району на території місцевих рад проводяться сходи громадян та зустрічі голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації з трудовими колективами району.

Для оперативного реагування на звернення населення району, в райдержадміністрації організовано роботу ”Телефону довіри”, який працює щопонеділка за участі спеціалістів, відповідальних за роботу із зверненнями громадян.

В приміщенні райдержадміністрації на дошці оголошень розміщена інформація ”Про випадки корупційних проявів інформуйте прокуратуру Балаклійського району на "гарячу лінію" тел. 2-35-15”.

З метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов’язаних із службовою діяльністю працівників райдержадміністрації, здійснюється комплекс заходів, які розпочинаються з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби.

У відповідності з вимогами Указу Президента України від 25.01.2012 року № 33      (зі змінами) „Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” документи переможців конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців направляються у відповідні інстанції для проведення спеціальної перевірки.

В кожній особовій справі знаходяться підписані попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

За період з 01.01.2012 по 01.01.2013 до райдержадміністрації надійшло дві постанови суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності Лозовеньківського сільського голову Даниленка М.Л. та Чепільського сільського голову Панової Н.І.

Посадові особи органів місцевого самоврядування які допустили порушення вимог Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” та притягнуті до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення з посади не звільнені.

У жовтні 2012 року завідувачем сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації разом з відповідальними працівниками районної ради проведені співбесіди з кожним керівником органу місцевого самоврядування району з питання запобігання і протидії корупції в органах влади, звернено їх увагу на необхідності дотримання вимог чинного законодавства України при прийнятті управлінських рішень, недопущення корупційних проявів як з їх боку так і з боку працівників місцевих рад.

6 листопада 2012 року проведено два засідання конкурсної комісії апарату Балаклійської райдержадміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців. На переможців конкурсу направлені відповідні пакети документів для проведення спец перевірки.

26 листопада 2012 року проведена семінар нарада з державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування на якій розглядалось питання "Про стан дотримання законодавства України щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у 2012 році".

Міський, селищні, сільські голови району ознайомлені з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звітів про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції", Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 (зі змінами), листом заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації від 14 грудня 2011 року № 01-80/9421 Хоми В.В. щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072                         "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення".

24 грудня 2012 року проведено засідання колегії райдержадміністрації на якому розглядалося питання "Про стан роботи з кадрами та дотримання вимог чинного законодавства про державну службу, про засади запобігання і протидії корупції в апараті райдержадміністрації".

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 жовтня 2012 року № 243-к "Про структуру районної державної адміністрації" питання щодо запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації покладено на відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації, начальник відділу Борисенко Олег Вячеславович, телефон 2-35-53.

Балаклійського районною державною  адміністрацією  вживаються заходи щодо запобігання  проявам  корупції, як серед державних службовців так і посадових осіб органів місцевого самоврядування.