Про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції в Балаклійській райдержадміністрації за ІІІ квартал 2017 року

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції

в Балаклійській райдержадміністрації за ІІІ квартал 2017 року

   Протягом IІІ кварталу 2017 року Балаклійською районною державною адміністрацією проводився ряд заходів направлених на недопущення порушень антикорупційного законодавства.

   09 грудня 2016 року був розроблений та затверджений головою Балаклійської районної державної адміністрації "План роботи з питань організації, запобігання та протидії корупції Балаклійської районної державної адміністрації на 2017 рік" із зазначенням конкретних заходів та дат їх виконання, організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня; проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; превентивних антикорупційних заходів; взаємодії з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики.

  За звітній період державними службовцями райдержадміністрації не було допущено жодного порушення вимог антикорупційного законодавства.

   Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09 вересня 2016 року №627 "Про визначення відповідальної особи, на яку покладено обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового підпису в апараті Балаклійської районної державної адміністрації" врегульовано питання застосування електронного цифрового підпису в апараті райдержадміністрації.

   28 вересня 2017 року проведено нараду – навчання з державними службовцями апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації з питання "Положення чинного законодавства щодо запобігання, врегулювання конфлікту інтересів та правових засад запобігання та протидії корупції ".

   З метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості в діяльності районної державної адміністрації проводиться відповідна робота щодо виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

   Відповідно до вимог вищезазначеного Закону України на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації введена рубрика ”Антикорупційна діяльність”. Відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації постійно проводиться відповідна робота щодо якісного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації інформаційними матеріалами, а також оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.

   З метою реалізації вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації“ проводиться інформування населення про їх право на доступ до публічної інформації через районні засоби масової інформації (КП БРР “Вісті Балаклійщини“ та КП БРР “Телерадіокомпанія “Оріана“). У приміщенні районної державної адміністрації розміщений інформаційний стенд “Доступ до публічної інформації“, інформація на якому регулярно оновлюється.

   Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23 листопада 2015 року № 630 "Про затвердження нового персонального складу комітету з конкурсних торгів апарату районної державної адміністрації" до складу комітету включено начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно – секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.

   На протязі IІІ кварталу 2017 року до райдержадміністрації не надходило звернень та скарг громадян щодо корупційних правопорушень посадових осіб райдержадміністрації.

   Забезпечений контроль за своєчасністю надання електронних декларацій державними службовцями та посадовими особами структурних підрозділів районної державної адміністрації, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.