Про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції в Балаклійській райдержадміністрації за ІІI квартал 2018 року

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції

в Балаклійській районній державній адміністрації за ІІI квартал 2018 року

 

   01 грудня 2017 року був розроблений та затверджений головою Балаклійської районної державної адміністрації "План роботи Балаклійської районної державної адміністрації з питань виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік" із зазначенням конкретних заходів та дат виконання заходів щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня, проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції, превентивних антикорупційних заходів, взаємодії з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики.

  За звітній період державними службовцями райдержадміністрації не було допущено жодного порушення вимог антикорупційного законодавства.

   Щопонеділка головою райдержадміністрації на щотижневих апаратних нарадах постійно акцентується увага начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів про відповідальність працівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, а також на безумовне виконання Закону України ”Про запобігання корупції”, та інших нормативних актів.

   Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення всебічного розгляду порушених у них питань, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав і інтересів громадян. Щомісяця проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Введено в практику роботи проведення керівництвом районної державної адміністрації виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання (один раз на квартал проводиться виїзна комісія з питань розгляду звернень громадян). Прийом громадян (в тому числі виїзні) здійснюється за попереднім записом, що сприяє детальному вивченню суті порушених у зверненнях питань. Громадяни мають можливість оперативно отримати повну відповідь або роз’яснення щодо вирішення порушених проблем безпосередньо під час прийому. Особисті прийоми громадян здійснюють також керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, згідно розпорядження голови районної державної адміністрації. Для оперативного реагування на звернення населення району, в райдержадміністрації організовано роботу ”Телефону довіри”, який працює щопонеділка за участі спеціалістів, відповідальних за роботу із зверненнями громадян (тел.5-30-30).

   З метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості в діяльності районної державної адміністрації проводиться відповідна робота щодо виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

  Відповідно до вимог вищезазначеного Закону України на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації введена рубрика ”Антикорупційна діяльність”. Відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації постійно проводиться відповідна робота щодо якісного наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації інформаційними матеріалами, а також оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

   З метою реалізації вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації“ проводиться інформування населення про їх право на доступ до публічної інформації через районні засоби масової інформації (“Вісті Балаклійщини“ та “Телерадіокомпанія “Оріана“). У приміщенні районної державної адміністрації розміщений інформаційний стенд “Доступ до публічної інформації“, інформація на якому регулярно оновлюється.       Відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно – секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації до державних службовців районної державної адміністрації постійно доводяться зміни до діючого законодавства з питань запобігання та виявлення корупції:  

   листи від 19.02.2018 № 01-53/587, від 29.05.2018 № 01-53/1867, від 19.06.2018 № 01-53/2137.

   В серпні 2018 року начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно – секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації Мельник Є.І. пройшов навчання з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (сертифікат № 000058).      

   Відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно – секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації постійно проводиться моніторинг тендерних закупівель, які здійснюються районною державною адміністрацією.

   В районній газеті "Вісті Балаклійщини" постійно надаються інформаційні матеріали антикорупційного характеру: від 13.03.2018 №20, від 11.04.2018 №28, від 27.04.2018 №33, від 04.05.2018 №34.

   На протязі ІІІ кварталу 2018 року до районної державної адміністрації не надходило звернень та скарг громадян щодо корупційних правопорушень посадових осіб районної державної адміністрації.

   Забезпечений контроль за своєчасністю подання електронних декларацій державними службовцями районної державної адміністрації, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.