Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 03.10.2011 № 527,

зареєстровано в Балаклійському

районному управлінні юстиції

Харківської області

24 жовтня 2011 року № 2/150

 

ВИТЯГ

з Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Балаклійська районна державна адміністрація

 

10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

10.1. Рішення, дії чи бездіяльність районної державної адміністрації, як розпорядника інформації, можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.

10.2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання розпорядником інформації обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”;

інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

10.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства
України.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                   І.М.Розумний