line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Форма запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районноїдержавної адміністрації

від 03.10.2011 № 527,

зареєстровано в Балаклійському

районному управлінні юстиції

Харківської області

24 жовтня 2011 року № 2/150

 

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації          Балаклійська районна державна адміністрація

 

Запитувач                               _____________________________________________

                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові

                                                                                  _____________________________________________

                                                           (найменування) запитувача інформації)

                                                                                  _____________________________________________

                                                             (поштова адреса або електронна адреса)

                                                                                  _____________________________________________

                                                                        (контактний телефон)

                                                                                  _____________________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації” надати ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа щодо якого розроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу __________________________________________________________

(поштовий індекс, область район,

__________________________________________________________________________

населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ______________________________________________________

телефаксом  ______________________________________________________________

за телефоном _____________________________________________________________

 

 

”____”_________________20____р.                         ________________________

                                                                           (підпис запитувача інформації)

 

 

 

Примітка:

1. Запит може бути поданий до:

  • Балаклійської районної державної адміністрації
  • на поштову адресу:64207 Харківська обл. м.Балаклія, вул. Жовтнева,18
  • на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • телефаксом: (05749) 5-32-31
  • за телефоном: (05749) 5-30-30

2. Інструкція   щодо   процедури   подання   запиту  на   інформацію   та її отримання до Балаклійської районної державної адміністрації:

2.1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2.3. Запит на інформацію може подаватись у довільній формі.

2.4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.5. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає Балаклійська районна державна адміністрація або яка розміщується на офіційному веб-сайті (www.balakliya-rda.gov.ua).

2.6.Запит на інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації (Щербак В.О.) каб.49 2-й поверх (з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:00). Перерва з 13:00 до 13:45.

2.7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для
нього форму отримання інформації.

2.8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні
можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює
працівник загального відділу апарату райдержадміністрації Балаклійської районної державної адміністрації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Балаклійської районної державної адміністрації із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.10. Інформація на запит надається безоплатно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

2.11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

2.11.1.Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2.11.2.Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

2.11.3.Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

2.11.4.Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний   опис   інформації   або вид, назву, реквізити чи змістдокумента, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.12. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                     І.М.Розумний