line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Звіт про роботу громадської ради у 2012 році

ЗВІТ

про роботу громадської ради

при Балаклійській районній державній адміністрації

у 2012 році

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним у відповідності Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також власним Положенням та Регламентом.

Склад громадської ради затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.02.2011 № 72, до якої входить: голова громадської ради, 2 заступника голови громадської ради та 6 членів громадської ради. Функції секретаря громадської ради покладено на головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики, звʼязків з громадськістю, засобами масової інформації та забезпечення доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації Прокопець Н.Ю. Голова громадської ради Захаров О.М. входить до складу членів колегії райдержадміністрації.

Відповідно до Регламенту громадської ради 28.12.2011 на засіданні громадської ради затверджено План роботи на 2012 рік та пропозиції громадської ради при Балаклійській райдержадміністрації до орієнтовного плану проведення консультацій райдержадміністрації з громадськістю на 2012 рік.

Громадською радою у 2012 році проведено 3 засідання, на яких розглянуто 7питань (перелік питань додається), більшість з них є інформаційними. Структурні підрозділи райдержадміністрації готували матеріали та приймали участь у засіданнях громадської ради.

Секретар громадської ради взяв участь у семінарі для голів громадських рад при районних державних адміністраціях в Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Сумській областях, під час якого були отримані роз’яснення щодо механізму участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, доступу до публічної інформації, а також рекомендації з питань аналізу державної політики та проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Діяльність громадської ради висвітлюється відповідно до чинного законодавства. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації http://balakliya-rda.gov.ua створено окрему рубрику „Громадська рада”, де розміщено матеріали, які стосуються діяльності громадської ради.

Голова громадської ради                                                               О.М. Захаров

 


Додаток

Перелік питань, розглянутих на засіданнях громадської ради

при Балаклійській районній державній адміністрації у 2012 році

1.Звернення громадян. Підсумки 2011 року.

2.Забезпечення відкритості та прозорості у діяльності Балаклійської районної державної адміністрації. Реалізація та дотримання норм Закону України “Про доступ до публічної інформації“.

3.Про хід реалізації в державі чотирьох стратегічних напрямків соціальних реформ Президента України В.Ф. Януковича

4. Про організацію оздоровчої кампанії у літній період 2012 року.

5.Про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за І півріччя 2012 року.

6.Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2012-2013 років.

7.Про основні положення Закону України ”Про вибори народних депутатів України”.

 

Голова громадської ради                                                                О.М. Захаров