Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації

 

Проект розпорядження

м.  Балаклія

від «____» ________ 2014 року                                             №__________

Про затвердження переліку

адміністративних послуг,

які надаються через Центр

надання адміністративних послуг

при Балаклійській районній

державній адміністрації

 

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості в районі, створення зручних умов для громадян і суб’єктів господарської діяльності при отриманні адміністративних послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади :

  1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації (додається).

  1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.01.2014 № 1 «Про внесення зміни до Положення про Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації».

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.О. Тищенка.

  1. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування в районній газеті «Вісті Балаклійщини», крім пунктів 45,46 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 року, пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 року і пунктів 9, 10, 22, 23, 31-44, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Голова районної державної

адміністрації                                                                     С.І. МАСЕЛЬСЬКИЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Балаклійської районної

державної адміністрації

_______________№______

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг

при Балаклійській районній державній адміністрації

з/п

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

1.

Державна реєстрація юридичної особи

або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців»

2.

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців»

3.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців»

4.

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців»

5.

Державна реєстрація змін про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців»

6.

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін

до них

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців»

7.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців»

8.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців»

9.

Державна реєстрація:

- права власності на нерухоме майно;

- інших речових прав на нерухоме майно

( крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

10.

10. Видача витягу, інформаційної довідки

та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав

на нерухоме майно та їх обтяжень»

11.

Реєстрація громадського об'єднання

Закон України

«Про громадські об’єднання»

12.

Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання

Закон України

«Про громадські об’єднання»

13.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/ або статуту

Закон України

«Про громадські об’єднання»

14.

Внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

Закон України

«Про громадські об’єднання»

15.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання

Закон України

«Про громадські об’єднання»

16.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

Закон України

«Про громадські об’єднання»

17.

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

Закон України

«Про громадські об’єднання»

18.

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

19.

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

20.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

21.

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

22.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон ( у тому числі термінове оформлення)

Закони України «Про порядок виїзду з України і в’їзду

В Україну громадян України», «Про Єдиний державний демографічний реєстр

та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу

чи її спеціальний статус»

23.

Оформлення та видача проїзного документа дитини

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду

в Україну громадян України»

24.

Оформлення та видача паспорта громадянина України

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р.

№ 2503-XIІ»Про затвердження положень про паспорт громадянина України

та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

25.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу

чи її спеціальний статус», постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р.

№ 2503-XIІ»Про затвердження положень про паспорт громадянина України

та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

26.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р.

№ 2503-XIІ»Про затвердження положень про паспорт громадянина України

та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

27.

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

28.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

29.

Реєстрація місця перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 

30.

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 

31.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

32.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

33.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

34.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

35.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

36.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

37.

Виправлення технічної помилки

у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення , з видачею витягу

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

38.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

- обмеження у використанні земель

- земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти ( плану) та іншої картографічної документації

Закон України

«Про Державний земельний кадастр»

39.

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

40.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України

«Про землеустрій»

41.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Закон України

«Про землеустрій»

42.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Закон України

«Про землеустрій»

43.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України «Про оцінку земель»

44.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закон України

«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

45.

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Закон країни «Про забезпечення санітарного

та епідемічного благополуччя населення»

46.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

47.

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності*

Закони України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему

у сфері господарської діяльності»

* Надання послуг місцевих дозвільних органів здійснюється в дозвільних центрах, утворених відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», які є складовою частиною центрів надання адміністративних послуг.

Заступник голови

районної державної адміністрації                                   В.М. Панасенко

Саніна І.М.