ПОЛОЖЕННЯ про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Балаклійського району Харківської області

Затверджено

розпорядження голови

районної державної адміністрації

                №

ПОЛОЖЕННЯ

про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Балаклійського району Харківської області

 

   1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року  № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, від 11 березня 2015 року № 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту”, від 26 червня 2013 року № 443 „Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, від 4 лютого 1999 року № 140 „Про затвердження порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” (зі змінами), від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, від 21 серпня 2013 року № 616 „Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту”, від 9 жовтня 2013 року № 787 „Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту”, від 8 липня 2015 року № 469 „Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту”, від 30 березня 1998 року № 391 „Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 934 „Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 жовтня 2014 року за № 1200/25977, розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 18 квітня 2016 року № 132 „Про затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області”, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області від 13 травня 2016 року № 10/1494, та є основним документом, що регламентує діяльність, завдання, склад сил та засобів, режими функціонування, фінансове та матеріально-технічне забезпечення ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Балаклійського району Харківської області.

   Ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Балаклійського району Харківської області (далі – ланка ТП ЄДС ЦЗ) є складовою частиною територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області (далі – ТП ЄДС ЦЗ), створюється для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру в межах адміністративної території Балаклійського району.

   Положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Балаклія Балаклійського району Харківської області затверджується виконавчим комітетом Балаклійської міської ради за погодженням із Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації.

   2. Метою створення ланки ТП ЄДС ЦЗ є здійснення заходів щодо захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий період.

   3. Основними завданнями ланки ТП ЄДС ЦЗ є:

забезпечення готовності органів управління району та підпорядкованих їм сил та засобів цивільного захисту (далі – ЦЗ) до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій;

планування заходів ЦЗ;

організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території міста, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозованих даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;

навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів ЦЗ;

здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд ЦЗ для укриття населення;

створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідного для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;

здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;

підготовка обґрунтованих звернень до Харківської обласної державної адміністрації (Кабінету Міністрів України) про виділення коштів з резервного фонду обласного (державного) бюджету для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

інші завдання, визначені законодавством.

   4. До складу ланки ТП ЄДС ЦЗ (додаток 1) входять:

постійно діючі органи управління ланки ТП ЄДС ЦЗ (Балаклійська районна державна адміністрація, сектор цивільного захисту Балаклійської районної державної адміністрації, Балаклійський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі – Балаклійський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області);

координаційний орган управління ланки ТП ЄДС ЦЗ (Балаклійська районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій);

сили ЦЗ ланки ТП ЄДС ЦЗ, перелік яких зазначено у додатку 2;

районні спеціалізовані служби ЦЗ з відповідними силами і засобами (9 районних спеціалізованих служб ЦЗ), перелік яких зазначено у додатку 3;

ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Балаклія Балаклійського району Харківської області.

  Виконання відповідних функцій покладається на структурні підрозділи Балаклійської районної державної адміністрації та територіальні органи центральних органів виконавчої влади в рамках ланки ТП ЄДС ЦЗ (додаток 4).

   5. Керівником ланки ТП ЄДС ЦЗ є голова Балаклійської районної державної адміністрації.

  Керівником ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Балаклія Балаклійського району Харківської області є Балаклійський міський голова.

   6. Постійно діючими органами управління ланки ТП ЄДС ЦЗ, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів ЦЗ є:

на місцевому рівні:

районна державна адміністрація;

сектор цивільного захисту районної державної адміністрації (далі – сектор ЦЗ РДА);

виконавчий комітет Балаклійської міської ради;

Балаклійський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області;

на об’єктовому рівні:

керівні органи підприємств, установ та організацій;

підрозділи (посадові особи) з питань ЦЗ, які утворюються (призначаються) на підприємствах, установах та організаціях.

   7. Для координації діяльності структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них функціонують координаційні органи:

на місцевому рівні – Балаклійська районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – районна КТЕБ та НС);

на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій.

    Діяльність зазначених комісій провадиться відповідно до положень про них.

   До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснює районна КТЕБ та НС.

   8. Для координації дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів управління та сил ЦЗ, а також організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації надзвичайної ситуації утворюється:

спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

   9. Спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого, об’єктового рівнів є координаційними органами, які утворюються рішеннями:

районної державної адміністрації, Балаклійської міської ради – місцевого рівня;

селищної, сільської рад, керівника підприємства, установи, організації – об’єктового рівня.

   10. Основні завдання спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації:

координація діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з виконанням комплексу робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення, функціонування об’єктів соціальної, комунально-побутової, промислової та аграрної сфери, проведення відновлювальних робіт;

визначення першочергових заходів щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації;

організація роботи щодо ліквідації надзвичайної ситуації та визначення комплексу заходів щодо ліквідації її наслідків;

залучення до проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та відновлювальних робіт відповідної аварійно-рятувальної, транспортної, будівельної, медичної служби та інших формувань;

внесення до районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації пропозицій стосовно виділення додаткових коштів для здійснення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації;

вивчення ситуації, що склалася, та підготовка інформації керівництву районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації про вжиті заходи реагування на надзвичайну ситуацію, причини її виникнення, хід відновлювальних робіт;

організація роботи з визначення розміру збитків унаслідок надзвичайної ситуації та затвердження відповідних актів;

організація роботи з інформування населення про стан справ, наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації та правила поведінки;

організація проведення моніторингу стану довкілля на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації;

складання прогнозу розвитку надзвичайної ситуації;

організація надання допомоги постраждалим та сім’ям загиблих унаслідок надзвичайної ситуації.

   11. Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами ЦЗ, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:

на місцевому рівні:

чергова служба районної державної адміністрації;

оперативно-чергова служба Балаклійського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області.

   З ними взаємодіють оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у яких вони створені.

на об’єктовому рівні:

чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій, у яких вони створені.

   12. Для забезпечення управління в особливий період розгортається пункт управління голови районної державної адміністрації.

   13. У разі виникнення надзвичайної ситуації чергова служба районної державної адміністрації через сектор ЦЗ РДА та оперативно-чергова служба Балаклійського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області безпосередньо взаємодіють зі штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і забезпечують його роботу. Розпорядження і вказівки керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації для чергових обов’язкові для виконання.

   14. До складу сил ЦЗ ланки ТП ЄДС ЦЗ (додаток 2) входять:

Балаклійський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області;

районні спеціалізовані служби ЦЗ;

об’єктові та територіальні формування ЦЗ;

сили, що підпорядковуються Міністерству оборони України;

добровільні формування ЦЗ.

   Облік сил ЦЗ ланки ТП ЄДС ЦЗ здійснює Балаклійський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області.

    15. Залучення формувань ЦЗ до дій за призначенням здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планом взаємодії органів управління та сил ЦЗ у разі виникнення надзвичайних ситуацій, планами локалізації і ліквідації наслідків аварій, а також планом ЦЗ на особливий період.

   16. До виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації залучаються передусім аварійно-рятувальні служби, аварійні бригади постійної готовності та сили районних, міських спеціалізованих служб ЦЗ, а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований об’єкт, де сталася надзвичайна ситуація.

   Основну частину робіт, пов’язаних із реагуванням на надзвичайну ситуацію або усунення загрози її виникнення, виконують сили районних, міських спеціалізованих служб ЦЗ, аварійно-рятувальні служби (підрозділи) потенційно-небезпечних об’єктів з наданням їм необхідної допомоги з боку Оперативно-рятувальної служби ЦЗ, обласних спеціалізованих служб ЦЗ та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

   17. Для проведення спеціальних робіт і заходів з ЦЗ та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення, утворюються районні спеціалізовані служби цивільного захисту: зв’язку і оповіщення; медична; енергетики; охорони громадського порядку; протипожежна; торгівлі та харчування; комунально-технічна; сільськогосподарських тварин та рослин; інженерного та транспортного забезпечення.

   Зазначені спеціалізовані служби ЦЗ та підпорядковані їм сили і засоби утворюються розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації на базі її структурних підрозділів та підприємств району з урахуванням забезпечення виконання завдань ланки ТП ЄДС ЦЗ.

   Положення про спеціалізовану службу ЦЗ розробляється та затверджується органом, який утворив відповідну району, міську спеціалізовану службу ЦЗ за погодженням з сектором ЦЗ РДА.

   18. Під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій для проведення допоміжних робіт із запобігання або ліквідації наслідків таких ситуацій за рішенням Балаклійської районної державної адміністрації можуть утворюватися добровільні формування ЦЗ.

   До добровільних формувань ЦЗ включаються громадяни на добровільних засадах.

   19. З метою виконання окремих функцій у сфері ЦЗ можуть утворюватись громадські організації.

   Громадські організації залучаються на добровільних або договірних засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за наявності в учасників ліквідації відповідного рівня підготовки.

   20. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися частини та підрозділи Збройних Сил України, інші військові формування та правоохоронні органи, утворені відповідно до законів України.

   Залучення частин та підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється згідно з чинним законодавством.

   21. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт в автономному режимі протягом не менше трьох діб.

   22. Ланка ТП ЄДС ЦЗ залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, функціонує у режимах:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

   22.1. Режим повсякденного функціонування ланки ТП ЄДС ЦЗ встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (у тому числі бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотії, епіфітотії.

   У режимі повсякденного функціонування здійснюється:

забезпечення спостереження і контроль за обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, а також оперативного чергування персоналу;

впровадження цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайних ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних збитків та втрат в разі їх виконання;

забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки, збереження національної культурної спадщини в умовах впливу надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;

створення та поповнення резервів матеріальних і фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій та можливих наслідків;

здійснення цільових видів страхування;

прогнозування та оцінка загрози виникнення надзвичайних ситуацій та можливих наслідків;

визначення та підготовка оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайних ситуацій;

удосконалення фахової підготовки органів управління та сил до дій у надзвичайних ситуаціях, та в нестандартних і несприятливих побутових умовах;

організація проведення навчання населення правилам поведінки та порядку дій в умовах надзвичайних ситуаціях різного походження, правил користування засобами індивідуального та колективного захисту.

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

    22.2. Підставами для тимчасового введення для ланки ТП ЄДС ЦЗ режиму підвищеної готовності є: загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

У режимі підвищеної готовності здійснюється:

спостереження та контроль за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

формування оперативних груп та направлення їх безпосередньо до району виникнення надзвичайної ситуації з метою вивчення та аналізу обстановки, розроблення та представлення пропозицій щодо дій, ураховуючи обстановку, що склалася або може скластися;

розроблення заходів щодо захисту населення, території, забезпечення стійкого функціонування об’єктів господарювання, на основі аналізу обстановки в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації;

приведення до режиму підвищеної готовності, уточнення планів реагування органів управління та сил суб’єктів реагування та переміщення їх у район можливого виникнення надзвичайної ситуації;

організація проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, зменшення збитків та втрат від її негативного впливу; введення в залежності від масштабів та наслідків можливої надзвичайної ситуації цілодобового чергування відповідальних посадових осіб районної державної адміністрації, членів районної КТЕБ та НС, суб’єктів господарювання, установ та організацій;

інформування населення, яке може потрапити в зону впливу надзвичайної ситуації, про обстановку, яка склалася, і можливий її розвиток, заходи які вживаються, порядок дій та правила поведінки в умовах можливої надзвичайної ситуації.  

   22.3. Підставами для тимчасового введення для ланки ТП ЄДС ЦЗ режиму надзвичайної ситуації є - виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

У режимі надзвичайної ситуації здійснюється:

введення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

направлення оперативних груп у район виникнення надзвичайної ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та утворення (у разі потреби) спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил та засобів;

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і території від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління ЦЗ та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

    22.4. Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитись в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до закону «Про правий режим надзвичайного стану» повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дій цих обмежень.

   У період дії надзвичайного стану ланка ТП ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються Законом України „Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами.

  23. В особливий період ланка ТП ЄДС ЦЗ функціонує з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України „Про правовий режим надзвичайного стану”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та інших нормативно-правових актів.

   23.1. Ланка ТП ЄДС ЦЗ переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

   23.2. В особливий період ланка ТП ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Законів України „Про правовий режим воєнного стану”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та плану цивільного захисту на особливий період.

   24. Планування діяльності ланки ТП ЄДС ЦЗ здійснюється сектором ЦЗ РДА та Балаклійським РВ ГУ ДСНС України у Харківській області.

  Планування заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям і зменшення (мінімізації) їх можливих наслідків здійснюється з урахуванням вірогідності й прогнозованих ризиків виникнення та можливих масштабів наслідків.

   25. З метою забезпечення виконання заходів ланки ТП ЄДС ЦЗ щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій:

спостереження і контроль за фітопатологічною обстановкою;

спостереження і контроль за безпечною експлуатацією гідротехнічних споруд, водоймищ;

спостереження і контроль якості вод поверхневих водних об’єктів;

спостереження, оцінка і прогноз стану атмосфери, водних об’єктів, радіоактивного і хімічного забруднення навколишнього середовища;

спостереження за станом лісового фонду;

контроль за станом промислової безпеки, охорони праці на об'єктах промисловості і об’єктах підвищеної небезпеки;

контроль та оцінка протипожежного стану, техногенної безпеки на потенційно-небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та інших об’єктах усіх форм власності.

   26. Органи управління ЦЗ здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов’язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

   Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

   27.  Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

   Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається:

районною державною адміністрацією, виконавчим комітетом Балаклійської міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня – перший заступник або один із заступників голови районної державної адміністрації, міського голови;

сільською, селищною радою у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня - сільський, селищний голова;

керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня – керівник або один із керівників суб’єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

На час ліквідації надзвичайної ситуації у підпорядкування керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі аварійно-рятувальні служби.

Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення щодо:

здійснення заходів з евакуації;

зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони;

залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, аварійно-рятувальних служб, а також громадян (за їх згодою);

зупинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо виникла підвищена загроза життю та здоров’ю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

інші рішення, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, та забезпечення безпеки постраждалих.

    28. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

   Рішення про утворення та ліквідацію штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

   Керівництво роботою штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснює його начальник, який призначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

  Основні завдання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:

визначення зони надзвичайної ситуації, кількості і місця перебування в ній людей, організація їх рятування та надання медичної допомоги;

збір даних про обстановку в зоні надзвичайної ситуації, аналіз та їх узагальнення;     визначення головного напряму робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, прийняття рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення;

розроблення оперативного плану ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, зосередження в районі надзвичайної ситуації необхідних сил і технічних засобів та своєчасне введення їх у дію;

визначення кількості і складу аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації надзвичайної ситуації, порядку і терміни їх залучення згідно з планом реагування на надзвичайні ситуації та планом взаємодії;

організація взаємодії аварійно-рятувальних служб та формувань, залученихдо ліквідації надзвичайної ситуації;

ведення обліку робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації надзвичайної ситуації;

ведення обліку загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації;

здійснення інформування населення про наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

ведення оперативно-технічної документації та складання звіту для подання органу, що призначив керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

   29. Ланка ТП ЄДС ЦЗ при проведенні заходів із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій фінансується за рахунок державного, обласного, районного бюджетів, а також за рахунок коштів підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності і господарювання, інших незаборонених чинним законодавством джерел.

   Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

   30. Для виконання завдань, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, і надання термінової допомоги постраждалому населенню створюється місцевий матеріальний резерв відповідно до чинного законодавства.

Використання місцевого матеріального резерву здійснюється за розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації.

  31. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного і ефективного реагування організується взаємодія органів управління ланки ТП ЄДС ЦЗ і підпорядкованих їй сил, а саме:

між органами управління ланки ТП ЄДС ЦЗ та її силами, територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її силами, територіальних органів центральних органів виконавчої влади і їх силами під загальним керівництвом районної КТЕБ та НС щодо порядку спільних дій сил реагування;

між черговою службою Балаклійської районної державної адміністрації, оперативно-черговою службою диспетчерського пункту Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, оперативно-диспетчерською службою Балаклійського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області та диспетчерськими службами підприємств, установ та організацій щодо взаємного обміну оперативною інформацією про обстановку, що склалася, відповідно до затверджених Порядків взаємодії.

  Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та при ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників Балаклійської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                              Н.В. Чернолясова

 

Стовповий І.Ф.