line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження Порядку організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру”

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження Порядку організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру”

№ з/п

Найменування

Зміст

1

Вид регуляторного акту

Розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації.

2

Назва регуляторного акту

Про порядок організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами
при видачі документів дозвільного характеру.

3

Дата прийняття

02.07.2007 року.

4

Номер

№ 391

5

Назва виконавця заходів             з відстеження

Управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, головний спеціаліст.

6

Цілі прийняття акта

Забезпечення порядку проведення представниками місцевих дозвільних органів самостійно або разом з адміністратором Дозвільного центру спільного обстеження об’єкта при видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання.

7

Строк виконання заходів
з відстеження

з 01.06.2014 по 31.07.2017

8

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне.

9

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективної діяльності адміністратора, представників дозвільних органів, які здійснюють спільне обстеження об’єкта при видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання за принципом організаційної єдності та взаємодіють з територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

10

Дані та припущення, на основі   яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Фактичні дані щодо кількості звернень суб’єктів господарювання у дозвільні органи Балаклійського району для отримання різного роду документів дозвільного характеру.

11

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Ефективність взаємодії місцевих дозвільних органів при видачі документів дозвільного характеру, надання інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам господарювання з питання отримання документів дозвільного характеру, скорочення термінів видачі документів дозвільного характеру. Визначено коло місцевих дозвільних органів, які безпосередньо беруть участь в діяльності Дозвільного центру.

12

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Враховуючи на зміни внесені до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,Закон України від 12.02.2015 № 191 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» в частині ліквідації дозвільних центрів, як окремої складової центрів надання адміністративних послуг, та надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності через Центри надання адміністративних послуг та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центри адміністративних послуг», даний регуляторний акт втратив свою актуальність та підлягає скасуванню.