line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту розпорядження

голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”

№ з/п Найменування Зміст
1 Вид регуляторного акту Розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації.
2 Назва регуляторного акту Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
3 Дата прийняття 20.08.2007 року
4 Номер № 480
5 Назва виконавця заходів з відстеження Управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, головний спеціаліст.
6 Цілі прийняття акта Здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучених кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів.
7 Строк виконання заходів з відстеження з 01.06.2014 по 31.07.2017
8 Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) Періодичне
9 Методи одержання результатів відстеження Проведення аналізу ефективності використання коштів районного бюджету, кількості залучених суб’єктів малого   та середнього підприємництва до участі в інвестиційних проектах району та їх результатів. Проведення аналізу задоволення суб’єктів господарювання якістю отриманих послуг щодо державної підтримки розвитку підприємництва.
10 Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних Фактичні дані щодо звернень суб’єктів господарювання Балаклійського району для отримання часткового відшкодування   з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
11 Кількісні та якісні значення показників результативності акта Суб’єктами малого та середнього підприємництва інвестиційні проекти до райдержадміністрації не надавались. У зв’язку з цим, кількісні та якісні значення показників результативності (терміни, протягом яких інвестиційні проекти будуть окупатися, розміри отриманого прибутку, кількість створених додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції та ін.) не визначені.
12 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей З моменту набуття чинності зазначеного розпорядження
та протягом строку виконання заходів з відстеження звернень
від суб’єктів господарювання району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету до райдержадміністрації не надходило і у зв’язку з цим конкурс не проводився. Таким чином, провести оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей немає можливості.