line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

ПЛАН - ГРАФІК здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів районної державної адміністрації в 2021році

Про затвердження плану-графіка 

здійснення заходів із відстеження

результативності регуляторних

актів районної державної 

адміністрації в 2021 році 

 

  Відповідно до статті 10Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 03 грудня 2018 року № 638 «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Харківській області», керуючись статями 6, 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації»

 

З о б о в я з у ю:

 

  1. Затвердити план-графікздійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів районної державної адміністраціїв 2021 році(додається).

  2. Управлінню житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля (ОлександрСИТНІК) забезпечити оприлюднення плану-графіка здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів районної державної адміністрації в 2021році у встановленому порядку.

  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Віктора КОВАЛЕНКО.

 

    Голова  районної державної

   адміністрації                                                               Віталій КАРАБАНОВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районноїдержавної адміністрації

від       грудня 2020 року №  

 

  

ПЛАН - ГРАФІК 

здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів 
районної державної адміністрації в 2021році

№  з/п Назва регуляторного акта, дата  прийняття та номер розпорядження Структурний підрозділ, відповідаль-ний за розробку регуляторного акта Терміни проведення заходів із відстеження результативності регуляторного акта Спосіб оприлюднен-ня звіту про відстеження результа-тивності регулятор-ного акта
базо-ве пов-тор-не періо-дичне
1. «Про затвердження Умов конкурсу
з визначення підприємства (організації),
що здійснює функції робочого органу» (розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.01.2014 № 18)
Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації - - червень 2021 веб-сайт районної державної адміністрації,газета «Вісті Балаклій-щини»

Начальник управління

житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури,

енергетики та захисту довкілля

районної державної адміністрації                                                      Олександр СИТНІК

________________________________________________________________________________